Szkolenie zamknięte Kategoria:

Praca w Danii

Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w Danii a jego celem jest omówienie praktycznych tematów związanych z zatrudnianiem polskich pracowników w Danii.

Ramowy program szkolenia (MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W JĘZYKU DUŃSKIM LUB ANGIELSKIM).

 1. Umowa o pracę:

 •  Zawartość,
 •  Umowa na czas nieokreślony,
 •  Umowa na czas określony.

 2. Koniecznie formalności:

 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu,
 • Duński PESEL (CPR-numer),
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Karta podatkowa,
 • Rachunek bankowy.

3. Układy zbiorowe:

 • Ogólne założenia,
 • Płace godzinowe (nadgodziny),
 • Wynagrodzenie miesięczne,
 • Dodatkowe regulacje mające wpływ na listę płac,
 • Zwolnienia.

4. Składniki płac:

 • Kwota brutto,
 • Dodatki do kwoty brutto (opodatkowane i nieopodatkowane),
 • Obowiązkowe odliczenia (AM-bidrag, Pension, Feriepenge, A-SKAT),
 • Dodatkowe odliczenia (SH-penge, A-kasse, etc.),
 • Nieobecności (chorobowe, urlop macierzyński),
 • Naliczanie urlopów,
 • Rozliczanie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

5. Cyfryzacja:

 • NemKonto,
 • NemID,
 • E-boks.

6. Roczne rozliczenie podatku

 • PIT.

7. Pozostałe kwestie:

 • Korzystanie z samochodu na polskich numerach,
 • Zasiłki na dzieci,
 • Emerytura.

 

 

Informacja o prelegencie.


 Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pracy w Danii.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, case studies, dyskusje.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT