Szkolenie zamknięte Kategoria:

Pracownik Obsługi Klienta na Stacji Paliw

Skuteczna umiejętność obsługi Klienta na Stacji Paliw powoduje, że Klienci częściej odwiedzają stację paliw i chętnie dokonują w niej zakupów. Profesjonalna obsługa jest kluczem do wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku, budowania lojalności i zaufania do produktów stacji paliw jak i do samych pracowników. Dzięki temu szkoleniu Uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę w zakresie obsługi Klienta w sklepie i na podjeździe, poznają proces sprzedaży i prowadzenia rozmów z Klientem oraz nauczą się stosować w praktyce techniki sprzedaży. Pozwoli to zwiększyć sprzedaż i wzmocni jakość obsługi Klienta na Twojej stacji paliw. Szkolenie skierowane jest do osób podejmujących pracę w obsłudze Klienta na Stacji Paliw, osób odpowiedzialnych za kontakt z Klientem na stacji paliw, pracowników stacji paliw na co dzień realizujących zadania i sprzedaż, chcących wzmocnić swoją wiedzę i efektywność w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta.

 

Celem szkolenia jest m.in.:

• zapoznanie Uczestników z zakresem obowiązków jako Pracownika Obsługi Klienta na Stacji Paliw,

• poznanie procesu sprzedaży na Stacji Paliw oraz nawiązania relacji z Klientem,

• nabycie umiejętności prowadzenia skutecznej rozmowy sprzedażowej w trakcie sprzedaży i obsługi Klienta,

• nabycie dobrych praktyk w kontakcie z Klientem i zdobycie jego zaufania.

 

Program szkolenia.  

1. Standardy i zasady Obsługi Klienta.

• Prezentacja danych i rezultatów dobrej i złej obsługi Klienta.

• Po co są standardy?

• Jakie są zasady Obsługi Klienta na stacji paliw?

2. Kodeks dobrych praktyk pracownika stacji paliw.

3. Etapy rozmowy handlowej na stacji paliw.

4. Trudny Klient.

5. Warsztaty.

6. Podsumowanie i zakończenie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu obsługi Klienta na Stacji Paliw.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja interaktywna, mini wykład, dyskusja moderowana, akwarium, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, film, pokaz, scenki sprzedażowe, informacja zwrotna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT