Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie łączy „informatykę Excela” z matematyką i statystyką finansową oraz z finansowymi analizami i budowaniem modeli finansowych. Pokażemy uczestnikom szkolenia jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i VBA do analizy finansowej i zaawansowanych modeli finansowych. Szkolenie dedykowane jest dla kadry zarządzającej i nadzorczej, managerów wyższego i średniego szczebla oraz finansistów.

 

Szkolenie wyposaża uczestnika w cenną wiedzę i umiejętności przy podejmowaniu decyzji finansowych. Wypełnia lukę pomiędzy wiedzą techniczną uczestnika będącego użytkownikiem komputera a finansową biegłością. Zajęcia są pełne przykładów łączących teorie finansowe i rzeczywiste analizy z zaawansowanymi technikami wykorzystania oprogramowania MS Excel. Zajęcia mogą być przygotowane jako modułowe i etapowe lub można dokonać wyboru treści na potrzeby zorganizowania zajęć dla początkujących (w zastosowaniach arkusza i analizy finansowej) albo dla zawansowanych (w zastosowaniach arkusza i budowaniu modeli finansowych). Waga i proporcje wiedzy i umiejętności z obu zakresów treści mogą być dopasowywane do potrzeb i oczekiwań potencjalnego uczestnika zajęć.

 

Program szkolenia.


1. Zależności pomiędzy kosztami sprzedaży a magazynem.
2. Utrzymywanie aktualnych wartości na rachunku przychodów i arkuszu rozchodów.
3. Śledzenie jakości usług w czasie.
4. Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na produkty na podstawie wcześniejszych wyników sprzedaży.
5. Dźwignia finansowa i dźwignia operacyjna.
6. Prognozy finansowe na kolejne okresy.
7. Wybrane zagadnienia z matematyki i statystyki finansowej.
8. Zastosowania zaawansowanych funkcji i procedur wbudowanych w Excela.
9. Podstawy programowania w VBA na potrzeby tworzenia modeli finansowych.
10. Tworzenie własnych funkcji finansowych w VBA na potrzeby dokonywania efektywniejszych analiz finansowych.
11. Optymalizacja portfela akcji.
12. Wycena aktywów.
13. Mierzenie efektywności.
14. Zagadnienia związane z opcjami na akcje.
15. Drzewa dwumianowe i formuła Blacka-Scholesa.
16. Inne, bardziej i mniej zaawansowane zagadnienia z dziedziny analiz finansowych.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analizy finansowej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, studia przypadku, ćwiczenia praktyczne w grupach, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT