Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji rządowej i samorządowej. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych w świetle praktyki zagadnień ogólnego postępowania administracyjnego oraz specyfiki decyzji administracyjnej w formie elektronicznej.

Program szkolenia.


1. Sprawa administracyjna – kiedy i dlaczego następuje wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego?
2. Zasady ogólnego postępowania administracyjnego.
3. Właściwość i wyłączenia organu prowadzącego postępowanie administracyjne.
4. Strony i inni uczestnicy postępowania.
5. Czynności techniczne w postępowaniu administracyjnym – doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje.
6. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
7. Rozprawa administracyjna.
8. Akty organów postępowania administracyjnego. Decyzja administracyjna i jej rola. Specyfika decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.
9. Problematyka prawidłowości i trwałości decyzji administracyjnej.
10. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania administracyjnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT