Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Praktyczne stosowanie najtrudniejszych środków egzekucji administracyjnej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów egzekucji urzędów skarbowych oraz pracowników komórek egzekucji organów jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie kwestii postępowania egzekucyjnego w administracji. Zapoznanie się z materią przedstawioną na proponowanym szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie procedury administracyjnej egzekucji.

Ramowy program szkolenia.

1. Zagadnienia ogólne - środki egzekucji należności pieniężnych wykorzystywane przez organy egzekucji administracyjnej.

2. Egzekucja z weksla.

3. Egzekucja z papierów wartościowych.

4. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej.

5. Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych.

7. Egzekucja z nieruchomości.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu egzekucji administracyjnej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Poza konieczną częścią teoretyczną szkolenie oparte jest na omawianiu przykładów praktycznych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia. 

KONTAKT