Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pakietem biurowym OpenOffice (wersja pakietu OpenOffice.org 3.2.1) na poziomie zaawansowanym, który pomoże usprawnić pracę biurową w każdej firmie i instytucji oraz zredukuje znacznie koszty. Podczas szkolenia omówione zostanie zastosowanie kolejnych funkcji edytora tekstu Writer, arkusza kalkulacyjnego Calc oraz tworzenie prezentacji multimedialnych Impress na poziomie zaawansowanym.

 

Program szkolenia.


1. Zastosowania aplikacji edycji tekstu Writer. Przykłady różnych sposobów formatowania tekstu.
1.1. Formatowanie poprzez style. Tworzenie stylów i zarządzanie stylami.
1.2. Tworzenie szablonów i zarządzanie szablonami. Szablony dokumentów.
2. Przykładowe zastosowania aplikacji Writer w tworzeniu i formatowaniu dokumentów (na przykład: artykuł, decyzja administracyjna, oferta handlowa, raport itp.).
2.1. Zarządzanie dokumentami z poziomu środowiska OpenOffice.
3. Zaawansowane zastosowania narzędzi aplikacji Writer.
3.1. Korespondencja seryjna.
3.2. Wstawianie i formatowanie tabel, obiektów graficznych, równań matematycznych.
3.3. Zastosowania makr.
3.4. Zarządzanie dokumentem wielostronicowym
4. Tworzenie i udostępnianie publikacji w formacie PDF.
4.1. Tworzenie dokumentów interaktywnych.
5. Możliwości wykorzystania aplikacji Writer pakietu OpenOffice we współdziałaniu z aplikacjami pakietu Microsoft Office.
6. Zastosowania arkusza kalkulacyjnego Calc.
6.1. Tabele obliczeniowe (na przykład: tablice zestawień zbiorczych; tablice gromadzenia danych statystycznych itp.).
6.2. Gromadzenie danych. Wyrażenia algebraiczne. Funkcje.
7. Formatowanie i „upiększanie” arkusza ze względu na rodzaj publikacji.
8. Zaawansowane zastosowania arkusza kalkulacyjnego Calc (na przykład: w analizach zmiany wartości pieniądza, inwestycji, kapitału; w analizach opartych o zagadnienia matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; w analizach statystycznych itp. – w zależności od oczekiwań i propozycji słuchaczy).
9. Tworzenie dedykowanych aplikacji zastosowań arkusza kalkulacyjnego (na przykład: lista płac; faktura VAT; analiza sprzedaży; prowadzenie gospodarki magazynowej itp.- w zależności od oczekiwań słuchaczy).
10. Zaawansowane zastosowania narzędzi aplikacji Calc.
10.1. Gromadzenie i sortowanie danych.
10.2. Wstawianie i formatowanie obiektów graficznych i wykresów.
10.3. Tablice przestawne.
10.4. Zastosowania makr.
10.5. Śledzenie danych.
10.6. Zarządzanie dokumentem wieloarkuszowym.
11. Tworzenie i udostępnianie arkuszy w formacie PDF.
11.1. Tworzenie dokumentów interaktywnych.
12. Możliwości wykorzystania aplikacji Calc pakietu OpenOffice we współdziałaniu z aplikacjami pakietu Microsoft Office.
13. Zastosowania aplikacji tworzenia prezentacji Impress.
13.1. Przykłady tworzenia prostych prezentacji liniowych na potrzeby wystąpień publicznych w oparciu o narzędzia autokracji, szablonów i wzorców. Formatowanie prezentacji.
14. Zaawansowane narzędzia budowania prezentacji.
14.1. Prezentacje nieliniowe i alternatywne.
14.2. Zastosowania makr.
14.3. Wykorzystanie dokumentów aplikacji Writer i Calc w przygotowywaniu prezentacji.
14.4. Generowanie prezentacji typu „SlideShow”.
15. Tworzenie i udostępnianie prezentacji w formacie PDF.
15.1. Tworzenie prezentacji interaktywnych.
16. Możliwości wykorzystania aplikacji Impress pakietu OpenOffice we współdziałaniu z aplikacjami pakietu Microsoft Office.
17. Typograficzne aspekty estetyki edycji i składu w przygotowywaniu prezentacji – jak przygotować porywającą prezentację.
17.1. Generowanie elektronicznych materiałów publikacyjnych.
18. Samodzielne przygotowanie projektu aplikacji (na zadany temat) wykorzystującej zastosowania programów Writer, Calc, Impress.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zastosowania pakietu OpenOffice.

Czas trwania:
Do uzgodnienia.
Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT