Szkolenie zamknięte Kategoria:

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego

Szkolenie jest skierowane do właścicieli obiektów budowlanych, ich zarządców, dzierżawców i najemców oraz innych osób, którym powierzone jest administrowanie obiektem lub prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego regulujących zasady użytkowania obiektów budowlanych. Uczestnicy szkolenia będą mieli również okazję nauczyć się prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego oraz omówić pojawiające się w ich praktyce problemy z tym związane.

Ramowy program szkolenia.

1. Zasady dotyczące zgodne z prawem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

2. Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i nim administrować.

3. Kontrole obiektu budowlanego wymagane przepisami Prawa budowlanego.

4. Konsekwencje prawne niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego.

5. Zasady i sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie w pierwszej części prowadzone będzie w formie wykładu przeplatanego pytaniami i dyskusją uczestników. Druga część szkolenia zostanie poświęcona na warsztaty dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego. Prowadząc szkolenie wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną i flipchart w celu obrazowego przedstawienia omawianych zagadnień.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT