Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawna ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w praktyce powiatowego lekarza weterynarii

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do powiatowych lekarzy weterynarii, w związku  z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka oraz udostępnianiem informacji publicznej i ma na celu zapoznanie się z regulacją prawną ustawy "o Ochronie danych osobowych" i Ustawą "O dostępie do informacji publicznej" ( z uwzględnieniem noweli). Szkolenie zwróci uwagę na poprawność stosowania procedury udostępniania informacji oraz zapoznanie się z nowym orzecznictwem w tym zakresie, jak też ocenę wniosków o udostępnienie informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych. W ramach korzyści udostępniony zostanie skrypt szkoleniowy oraz prezentacja.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.

2. Podstawowe pojęcia (dane osobowe, przetwarzanie danych, zbiór danych, system informatyczny).

3. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych- specyfika stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w praktyce powiatowego lekarza weterynarii.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych.

5. Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.

6. Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.

7. Rejestracja zbiorów danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - GIODO).

8. Zasady opracowywania i wdrażania dokumentów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie.

9. Odpowiedzialność Powiatowego Lekarza weterynarii i pracowników inspektoratu za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych  w ramach przetwarzania danych osobowych stron postępowań (odpowiedzialność administracyjna, karna, służbowa, cywilnoprawna).

10. Nadzór nad ochroną danych osobowych.

11. Prawo strony postępowania do ochrony, poprawy swoich danych osobowych.

12. Dostęp do informacji upublicznionej a ochrona danych osobowych.

13. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, cel komercyjny ponownego wykorzystania informacji publicznej,  informacja szczególnie ważna z uwagi na kryterium rozwoju innowacyjności, problem z nowym rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.

14. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych, opłaty za udzielenie informacji w procedurze ponownego udostępnienia.

15. Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej.

16. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawnej ochrony danych osobowych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter wykładu, przykłady poparte ćwiczeniami, mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT