Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawne aspekty procesu decyzyjnego

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do inwestorów, deweloperów, pracowników administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, zarządców nieruchomości.

Celem szkolenia jest zapoznanie zainteresowanych stron z przewidywanymi zmianami w procesie inwestycyjnym.

Ramowy program szkolenia.

I. PODSTAWY PRAWNE.

II. KONTROLA PUBLICZNA W PROCESIE BUDOWLANYM.

III. PLANOWANIE INWESTYCJI.

IV. KONSERWATOR ZABYTKÓW A INWESTYCJA BUDOWLANA: (OPCJONALNIE).

V. PYTANIA / DYSKUSJA.

 

DZIEŃ DRUGI – ETAP REALIZACYJNY PROCESU BUDOWLANEGO:

VI. PRZEBIEG PROCESU BUDOWLANEGO.

VII. UŻYTKOWANIE BUDYNKÓW

VIII. KODEKS BUDOWLANY (OPCJONALNIE)

PYTANIA / DYSKUSJA

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawnych aspektów procesu decyzyjnego.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład z omówieniem zagadnień na przykładach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT