Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z procesem zawierania umów cywilno-prawnych. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych.


Ramowy program szkolenia.
I. Pojęcie zdolności kontraktowej.
II. Charakterystyka wad oświadczeń woli stron.
III. Formy zawierania umów cywilnych.
IV. Sposoby zawierania umów cywilnych.
V. Omówienie typowych dokumentów przedumownych.
VI. Omówienie elementów konstrukcyjnych umowy cywilnoprawnej.
VII. Charakterystyka najczęstszych rodzajów umów cywilno-prawnych.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu: Zawieranie umów cywilnych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja, ” scenki rodzajowe” i warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT