Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowanie  jest do pracowników działu obsługi klienta - operacji, działu handlowego/sprzedaży, działów reklamacji, działów zamówień, przedsiębiorców, menadżerów i kadry zarządzającej.

Każda sprzedaż produktu czy usługi pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci możliwości podnoszenia roszczeń przez konsumentów, np. reklamacji w razie wady produktu oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę i umowę w zakresie realizacji reklamacji.

Nasze szkolenie wyposaży uczestników w prawną wiedzę niezbędną do profesjonalnej obsługi reklamacji.

 Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy przez uczestników na temat:

 • podmiotów oraz przedmiotu reklamacji;
 • uprawnień kupującego/zamawiającego, gdy ujawni się wada
  w towarze;
 • obowiązków sprzedawcy;
 • odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest niezgodny
  z umową;
 • prawnej wiedzy w zakresie realizacji procesu reklamacji wraz ze zmianami w przepisach prawnych.


Program szkolenia.

1. Regulacje prawne reklamacji.
2. Co to jest reklamacja? 
3. Zamiany w zakresie sprzedaży konsumenckiej.  
 • Umowy i ich rodzaje.
 • Ogólne uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami.
 • Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej.
 • Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Obowiązkowe informacje na stronie e-sklepów.
 • Obowiązkowe podanie numer telefonu przedsiębiorstwa.
 • Reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy.
 • Rękojmia z kodeksu cywilnego.
 • Procedura reklamacyjna.
 • Informacja o prawie odstąpienia od umowy + wzór formularza odstąpienia od umowy.
 • Istnienie i treść gwarancji.
 • Informacja o sposobach płatności.
 • Brak możliwości obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami za zapłatę kartą kredytową.
 • Mniejsze płatności za korzystanie z infolinii.
4. Proces reklamacji w firmie.  
 • Organizacja komórki ds. reklamacji.
 • Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji.
 • Rodzaje reklamacji i ich definicje.
 • Karta gwarancyjna.
 • Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie.
 • Zasady działania serwisantów.
5. Pozycja konsumenta w procesie reklamacji.  
 • Prawa i obowiązki konsumenta.
 • Tryb zgłaszania reklamacji.
6. Rzecznik Praw Konsumentów w procesie reklamacji.  
 • Prawa i obowiązki Rzecznika Praw Konsumenta.
 • Tryb postępowania przed Rzecznikiem Praw Konsumentów.
7. Postępowanie polubowne w procesie reklamacji. 
 • Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.
 • Sądownictwo polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.
8. Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.  
9. Zakazane klauzule umowne. 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawnych aspektów reklamacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Wykład – konsultacje, warsztaty, case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 
KONTAKT