Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania danych osobowych

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych pracowników. Dodatkowo uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia podstawowe związane z ochroną danych osobowych.
 2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach i księgowości - prawne aspekty legalnego przetwarzania danych.
 5. Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej i papierowej.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Rejestrowanie zbiorów danych u GIODO.
 9. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym - co muszą zawierać oraz jak stworzyć wymagane procedury.
 10. Zakres zmian w nowelizacji ustawy o Ochronie Danych Osobowych od 1 stycznia 2015roku.
 11. ABI - powoływać, czy nie? Obowiązki ABI.
 12. Prognozowane zmiany w 2018roku.
 13. Panel dyskusyjny.

 

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawnych aspektów przetwarzania danych osobowych.

 

 

Czas szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: mini wykład, wykład z prezentacją, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia, dyskusja, casusy, zadania.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT