Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych aspektów prawnych oraz praktycznych w obrocie utworami w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawnych UE. 

Program szkolenia.


1. Zakres przedmiotowy.
1.1. Co jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego?
1.2. Co chronią prawa pokrewne?
1.3. Utwór pracowniczy.
2. Podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych.
2.1. Kto może zostać twórcą?
2.2. Komu służą prawa pokrewne?
3. Treść prawa autorskiego i praw pokrewnych.
3.1. Uwagi ogólne – rodzaje praw i ich charakter.
3.2. Jakie uprawnienia składają się na treść majątkowego prawa autorskiego?
3.3. Jakie są zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi?
3.4. Jakie uprawnienia składają się na treść praw pokrewnych?
3.5. Co to jest wyczerpanie prawa?
3.6. Na czym polega dozwolony użytek?
3.7. Jak chronione są autorskie prawa majątkowe?
3.8. Jak chronione są autorskie prawa osobiste?
4. Prawa do baz danych.
4.1. W jaki sposób prawo autorskie chroni bazy danych?
4.2. Ochrona sui generis baz danych
5. Prawo europejskie w Unii Europejskiej.
6. Wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa autorskiego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT