Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo budowlane

Kategoria: Szkolenia prawne

Program szkolenia.

• Podstawy prawne.


o Podstawowe definicje.
o Schemat procesu inwestycyjnego.o Uprawnienia budowlane.
o Uczestnicy procesu budowlanego.
o Roboty budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę.
o Dokumentacja budowy.
o Oddanie budynku do użytkowania.
o Przepisy związane z eksploatacją obiektu budowlanego.
o Organy nadzoru budowlanego.
o Obowiązki właściciela, zarządcy.
o Sankcje za uchybienia i nieprawidłowości.
o Zmiany w PB.


• Proces budowlany.


o Wymagania zgłoszenia.
o Wybór lokalizacji i zgodność z miejscowym planem.
o Kroki procesu: projekt, decyzje, zgłoszenia i pozwolenia.
o Podział inwestycji ze względu na ustanowienie nadzoru.
o Podział wg przeznaczenia.


• Koncepcja inwestycji.


o Finansowanie inwestycji.
o Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
o Działka i projekt budowlany.
o Plan zagospodarowania przestrzennego.
o Pozwolenie na budowę.
o Zgłoszenie rozpoczęcia budowy.
o Roboty budowlane.
o Zakończenie inwestycji, odbiory końcowe.
o przyjęcie budynku do użytkowania.

Rozbiórka obiektów budowlanych.
o Zgłoszenie , projekt i zezwolenie.
• Pełny schemat procesu inwestycyjnego.
• Wady i błędy budowlane.

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa budowlanego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT