Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo budowlane

Kategoria: Prawne

Aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

 

Program szkolenia.  

USTAWA: PRAWO BUDOWLANE.

1. Wstęp:

• zakres obowiązywania ustawy, jako podstawowego aktu prawnego w budownictwie;

• podstawowe definicje i pojęcia;

• właściwości organów administracji.

2. Ogólne omówienie procesu inwestycyjnego od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji celu publicznego) do pozwolenia na użytkowanie:

• plan miejscowy, a decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego;

• pozwolenie na budowę, a zgłoszenie robót budowlanych. Jakie inwestycje i przedsięwzięcia wymagają zgłoszenia, a jakie pozwolenia na budowę;

• projekt budowlany. Omówienie zakresu i formy projektu budowlanego w świetle zmian wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami przepisów. Co w praktyce powinna zawierać dokumentacja projektowa. Czego należy wymagać od projektanta;

• ogólny przebieg procesu budowlanego;

• dokumentacja powykonawcza, kto sporządza dokumentację powykonawczą, jak powinna wyglądać

• odbiór i oddanie obiektu do użytkowania. Pozwolenie na użytkowanie.

3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

• prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego;

• inwestycje, przy których istnieje obowiązek ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego;

• prawa i obowiązki kierownika budowy;

• prawa i obowiązki projektanta;

4. Istotne / nieistotne odstępstwo od pozwolenia na budowę.

5. Samowola budowlana.

6. Zmiana sposobu użytkowania / wyodrębnienie samodzielnego lokalu.

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

8. Decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego.

 

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ORAZ WYBRANE AKTY PRAWNE ZAWIERAJĄCE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WZGLĘDEM BUDYNKÓW.

9. Wstęp: podstawowe akty prawne zawierające szczegółowe, obowiązkowe wymagania względem budynków.

10. Omówienie podstawowych wymagań warunków technicznych względem budynków oraz głównych zmian wynikających z nowelizacji wprowadzanych systematycznie od 2009r.

11. Omówienie głównych wymogów prawnych względem ochrony akustycznej budynków z naciskiem na budownictwo mieszkaniowe.

12. Ogólne omówienie głównych wymogów związanych z ochroną przeciw pożarową budynków w świetle ostatnich nowelizacji (2011r). Przykłady aktualnych interpretacji (komendy wojewódzkie). Częste problemy i pułapki, które powodować mogą brak odbioru budynku przez strażaka.

13. Obliczanie powierzchni użytkowych w projektach i w istniejących budynkach.

• Ogólne omówienie i zastosowanie w praktyce.

 

USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI – OCHRONA ŚRODOWISKA.

14. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.

15. Pytania i konsultacje.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa budowlanego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT