Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo pracy dla menedżerów

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy stosują prawo pracy w codziennym zarządzaniu zespołem pracowników.

Celem szkolenia jest zapoznanie z elementami prawa pracy najważniejszymi w praktyce zarządzania pracownikami, z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej nałożonej na osoby kierujące, a także wskazanie najważniejszych zagrożeń wynikających z niestosowania przepisów oraz  sposobów ich uniknięcia.

Ramowy program szkolenia.

1. Rekrutacja i zatrudnienie pracownika – wybór najkorzystniejszych warunków nawiązania stosunku pracy.

2. Alternatywne sposoby nawiązania zatrudnienia – umowy cywilnoprawne.

3. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

4. Kodeks Pracy a dokumenty regulujące prawo wewnętrzne.

5. Wynagrodzenie za pracę, płaca minimalna.

6. Czas pracy

7. Urlopy pracownicze – długość urlopu, zasady jego przyznawania, plan urlopów.

8. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

9. Kary porządkowe.

10. Rozwiązywanie umów o pracę.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia praktyczne, warsztaty, prezentacje multimedialne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT