Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów finansowo – księgowych, przedsiębiorców zatrudniających pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz osób pragnących zdobyć wiedzę z zakresu kadr i płac, w tym osoby bezrobotne, zdobywające dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy do zagadnień kadrowo – płacowych.

Program szkolenia (do uzgodnienia).


1. Zatrudnianie pracowników.

2. Czas pracy.

3. Wynagrodzenie za pracę.

4. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

5. Urlopy pracownicze.

6. Akta osobowe: - Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie (CV, list motywacyjny).

7. Ustanie stosunku pracy.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie pięciodniowe - 40 godzin zegarowych (do uzgodnienia).

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT