Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie z praktyczną prezentacją na przykładach jak prawidłowo organizować i rozliczać czas pracy. Szkolenie uwzględnia orzecznictwo SN oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

 Program szkolenia.

Dzień I.

1. Czas pracy, dyżur domowy oraz dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę jako sytuacje określające różne zasady rozliczania i wynagradzania pracownika.
  - Czas spędzony w podróży służbowej, w delegacji – w jakim zakresie należy, a w jakim nie powinniśmy zaliczać go do czasu pracy.

2. Pojęcia istotne dla prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.

3. Ustalanie wymiaru czasu pracy z uwzględnieniem zmian dot. udzielania wolnego za święto. Przykładowe harmonogramy czasu pracy.

4. Systemy i rozkłady czasu pracy, z uwzględnieniem przepisów ” ustawy antykryzysowej”.

5. Dokumentacja z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy: harmonogramy czasu pracy, ewidencja czasu pracy.

Dzień II.

1. Praca w godzinach nadliczbowych.

2. Inne.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe (weekendowe) – 2 x 5 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Wykład, przykłady z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz opinii Państwowej Inspekcji Pracy, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT