Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy uczestników z zakresu prawa pracy. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia z prawa pracy, czasu pracy jak również najnowsze zmiany z tego zakresu. Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

 

Program szkolenia.

1. Podstawowe źródła prawa pracy.

2. Podstawy nawiązania stosunku pracy pracowników samorządowych.
 
3. Szczególne uprawnienia pracowników samorządowych.

4. Ocena pracowników samorządowych.

5. Zasady rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym.

6. Omówienie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT