Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo prasowe

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie adresowane jest do rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych, public relations, działów komunikacji i promocji, pracowników działów marketingu, członków zarządów, urzędników i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla, osób publicznych.

Korzyści ze szkoleń:

Poznanie teoretycznych zasad prawa prasowego.
Poznanie praktycznych zasad prawa prasowego.
Zaznajomienie się z zasadami współpracy z mediami rzeczników prasowych.
Poznanie znaczenia prawa do informacji i informacji publicznej.

Umiejętności jakie zdobędą uczestnicy:

Umiejętność pisania sprostowania i odpowiedzi.
Praktyczne wykorzystanie prawa prasowego we współpracy z portalami internetowymi.
Umiejętność rozróżniania zniesławienia i naruszenia dobrego imienia.

Ramowy program szkolenia.

1. Pojęcie utworu i ochrona prawnoautorska.


2. Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej.


3. Zasady ogólne prawa prasowego, zakres przedmiotowy regulacji prawnych, definicje podstawowych pojęć.

4. Prawa i obowiązki dotyczące dziennikarzy.

5. Sprostowania i odpowiedzi.

6. Odpowiedzialność prawna dziennikarzy i prasy.
 
7. Czym jest informacja publiczna? – analiza przedmiotowa w świetle prawa.

8. Informacja publiczna a informacja przetworzona.

9. Prawo dostępu do informacji a obowiązek informowania.

10. Ograniczenia w udostępnianiu informacji.

11. Procedury udostępniania informacji publicznej.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa prasowego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, case studies, dyskusje.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT