Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo rodzinne w praktyce i orzecznictwie

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, członków GKRPA, NGO, OIK i ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy na temat prawa rodzinnego przydatnej osobom zajmującym się w swoim życiu zawodowym pomaganiem innym ludziom.

Ramowy program szkolenia.

1. Władza rodzicielska (elementy władzy rodzicielskiej, prawa i obowiązki rodziców).

2. Ingerencja we władzę rodzicielską (pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej).

3. Kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zakaz kontaktów).

4. Opieka prawna i piecza zastępcza (rodziny zastępcze, różnice pomiędzy prawami rodziców biologicznych, opiekunów prawnych oraz rodziców zastępczych).

5. Przysposobienie.

6. Alimenty (osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych, jak uzyskać alimenty).

7. Rozwód i separacja (różnice pomiędzy rozwodem i separacją, postępowanie sądowe o rozwód lub separację).

8. Majątek wspólny małżonków, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego.

9. Inne problemy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym w zależności od potrzeb uczestników (m.in. unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa, kuratela).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa rodzinnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT