Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo w akcji - warsztaty pisania pism procesowych dla “pomagaczy”

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, domów samotnych matek, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się:

- jak napisać dobry pozew,

- jak napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

- jak napisać o zwolnienie z kosztów postępowania,

- jak wnosić o pełnomocnika z urzędu,

- jak sporządzać wnioski dowodowe,

- jak napisać apelację,

- jakie inne pisma można wnosić w postępowaniu karnym oraz cywilnym.

Ramowy program szkolenia.

1. Część pierwsza – procedury sądowe. W tej części warsztatów Uczestnicy dowiedzą się jak przebiega postępowanie cywilne, a jak karne. Jakie ma etapy, kto może być stroną w postępowaniu, jak się zachowywać w sądzie, jak wprowadzać dowody do postępowania, jakie się odwołać od niekorzystnej decyzji sądu. Ta część jest wstępem i wprowadzeniem do części drugiej.

2. Część druga – pisma procesowe. Ta część poświęcona będzie sporządzaniu pism procesowych.

 

Podczas szkolenia zostaną poruszone także inne tematy ważne dla uczestników, program szkolenia zostanie dostosowany do Państwa potrzeb.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa.Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.KONTAKT