Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo w nieruchomościach

Kategoria: Szkolenia prawne

Program szkolenia.


Przedstawienie kilkuset definicji prawnych, w tym m.innymi:

o Agencja nieruchomości;
o Pośrednik w obrocie nieruchomościami;
o Akt notarialny;
o Apelacja od wyroku;
o Budowa domu i cena;
o Cesja praw;
o Czynsz i jego stawka i jej podwyższenie;
o Darowizna, defraudacja, depozyt sądowy;
o Dług, dług majątkowy, zobowiązania naturalne;
o Spadek, dobra osobiste;
o Domniemanie, dowody w sprawie;
o Obrona konieczna, samopomoc;
o Dodatki mieszkaniowe;
o Pożytki, dzierżawa, eksmisja;
o Fałszerstwa, gwarancja jakości;
o Hałaśliwi sąsiedzi;
o Hipoteka, księga wieczysta;
o Intercyza małżeńska, skarga pauliańska, komornik;
o Postanowienie sądowe, kasacja, odwołanie;
o Książka obiektu budowlanego, książka budowy;
o Kuratela, leasing, lokaut;
o Mandat karny, miejsce zamieszkania;
o Nieuczciwa konkurencja, nieszczęśliwy wypadek;
o Ochrona danych osobowych, ochrona własności;
o Odsetki, pełnomocnictwo, pojednane;
o Poręczenie, pozew, przetarg;
o Rejestr sądowy, raty;
o Spółdzielnia, spółki prawa handlowego, spółki akcyjne;
o Własność, współwłasność;
o I wiele innych…

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa w nieruchomościach.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT