Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo zamówień publicznych w kontekście funduszy europejskich

Kategoria: Prawne

Ramowy program szkolenia:

  1. Aktualny stan prawny wraz z zastosowaniem najważniejszych aktów około-ustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
  2. Nowe definicje wprowadzone do ustawy oraz zmiana dotychczasowych definicji.
  3. Szacowanie wartości zamówienia.
  4. Podział zamówienia na części.
  5. Usługi społeczne.
  6. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
  7. Dokumentacja postępowania - przygotowanie SIWZ – przykłady błędów.
  8. Zamówienia publiczne w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych

 

Czas szkolenia: 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT