Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo zobowiązań

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie dotyczy części ogólnej prawa zobowiązań i wybranych zagadnień z zakresu umów zobowiązaniowych. Szkolenie skierowane jest do osób będących uczestnikami obrotu gospodarczego, zawierających w swoim imieniu i na rzecz innych osób umowy o charakterze zobowiązaniowym. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań. Poznanie przez uczestników rodzajów umów zobowiązaniowych.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego.


1. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych.
2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.
3. Wielość dłużników albo wierzycieli.
4. Bezpodstawne wzbogacenie.
5. Czyny niedozwolone.
6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu.
8. Zmiana wierzyciela lub dłużnika.
9. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa zobowiązań.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, praca ze źródłem, case studies, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT