Szkolenie zamknięte Kategoria:

Prezentacje, które sprzedają, prezenterzy którzy inspirują

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich i małych firm posiadających osoby odpowiedzialne za handel i sprzedaż i ma na celu uświadomienie uczestnikom siły jaką mogą wydobyć z prawidłowo przygotowanej i poprowadzonej prezentacji, oraz efektów sprzedażowych jaki mogą uzyskać w konsekwencji.

Ramowy program szkolenia

1. Brief dla prezentacji – oferta.

2. Kluczowe argumenty.

3. Kluczowe cele prezentacji.

4. Cele i potrzeby klienta.

5. Rodzaj prezentacji: interaktywna i czytana / prezentowana.

6. Obudź entuzjazm i zaangażowanie.

7. Plan prezentacji.

8. Estetyka i copywriting.

9. Timeing.

10. Pewność siebie podczas wystąpień publicznych.

11. Radzenie sobie ze stresem przy audytorium do 1 - do 1000 uczestników.

12. Interakcja ze słuchaczami podczas prezentacji.

13. Podsumowanie i Follow up.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prezentacji.
 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja PP, warsztaty grupowe + coaching indywidualny , scenki, analiza przypadków – najczęściej popełniane błędy, analiza sukcesów – najczęstsze przyczyny sukcesów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT