Szkolenie zamknięte Kategoria:

Problematyka powierzchni: użytkowych, całkowitych, najmu, GLA, IGA, add-on factor, brutto, netto

Przekazana na szkoleniu wiedza porusza praktyczny aspekt stosowania norm obmiaru powierzchni dla różnych celów (najem, kupno-sprzedaż, podatki od nieruchomości, remonty, zarządzanie budynkiem). Szkolenie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.  Na szkoleniu omówimy wszystkie normy obmiaru powierzchni stosowane na rynku polskim, łącznie z wyjaśnieniem zagadnienia GLA. Szkoleniowiec omawia liczne przykłady z praktyki na podstawie wykonanych kilkuset obmiarów budynków i przeprowadzonych wielu rozmowach z pośrednikami nieruchomości, zarządcami oraz właścicielami budynków. Po szkoleniu uczestnicy w świadomy sposób będą umieli zlecić wykonanie pomiarów powierzchni, oraz zweryfikować kompletność przedłożonego im raportu z obmiaru powierzchni.  Nauczymy się jak można manipulować współczynnikami powierzchni wspólnej piętrowej i budynkowej. Kwintesencją szkolenia jest porównanie liczbowe i procentowe powierzchni najmu dla każdej normy dla jednego wspólnego piętra budynku. Szkolenie zawiera omówienie wyroków sądów przy powierzchni podatku od nieruchomości.  Omówione zostaną techniczne zasady pomiaru, ich dokładności oraz możliwości wraz z autorskim sposobem pomiaru.

 

Cel szkolenia:

 1. Zrozumienie kwestii doboru odpowiednich norm pomiaru powierzchni do odpowiednich celów.
 2. Nabycie umiejętności wychwytywania różnic między powierzchniami wyliczonymi różnymi normami.
 3. Nabycie umiejętności wypracowywania większych zysków z najmu powierzchni dzięki zastosowaniu odpowiedniej normy i jej modyfikacji.
 4. Nabycie umiejętności zwiększenia zysków ze sprzedaży budynków.
 5. Poznanie możliwości obniżenia kwoty podatku od nieruchomości.
 6. Poznanie sposobów łatwiejszego zarządzania budynkiem.

 

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do:

 1. Inwestorów z rynku nieruchomości (deweloperzy).
 2. Przedstawicieli osób z nieruchomościowych funduszy inwestycyjnych.
 3. Zarządców nieruchomościami.
 4. Pośredników w obrocie nieruchomościami.
 5. Rzeczoznawców majątkowych.
 6. Adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w nieruchomościach.
 7. Architektów.
 8. Specjalistów z rynku nieruchomości.

 Program szkolenia:

 •        wstęp.
 •        znane nam powody i cele wykonywania pomiarów.
 •        kiedy wyliczyć / pomierzyć powierzchnię w procesie inwestycyjnym.
 •        pomiary budynku w czasie jego funkcjonowania.
 •        przegląd norm polskich (PN-ISO9836, PN-70/B, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych).
 •        przegląd norm zagranicznych (BOMA, GIF, Tegova, RISC, IPMS).
 •        add-on factor stały / zmienny.
 •        wewnętrzne ustalenia pomiaru pomiędzy właścicielem a najemcą.
 •        modyfikacje norm.
 •        aktualne technologie pomiaru, uzyskiwane dokładności.
 •        niezbędne informacje zawarte w operacie z obmiarów powierzchni.
 •        studium przypadków.
 •        pytania z sali (mile widziane podczas całej prezentacji).
 •        o autorze.
 •        ciekawsze realizacje.
 •        referencje.

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pomiarów powierzchni.

Czas szkolenia: 6 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

 

KONTAKT