Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami realizacji inwestycji drogowych w oparciu o obowiązującą ustawę "O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych", w tym zasady i warunki przygotowywania inwestycji w zakresie dróg publicznych, lokalizacja dróg, nabywanie nieruchomości lub ich części pod budowę dróg i ich podział, przejmowanie prawa własności nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenia odszkodowania, czasowego zajmowania terenów związanych z budową drogi publicznej, jak i organy właściwe do orzekania w tych sprawach. Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji państwowej oraz samorządowej. 

 

Program szkolenia.


1. Nabywanie nieruchomości w trybie specustawy drogowej.

2. Postępowanie wywłaszczeniowe.

3. Odszkodowanie z tytułu nabycia gruntów wydzielonych pod drogi.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu inwestycji drogowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z dyskusją.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT