Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest szczegółowe zaprezentowanie wieloetapowej procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO: złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia dostępu do bazy danych SIO; potwierdzanie wpływu wniosku; rozpatrywanie wniosku; potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy; udzielanie dokumentu upoważnienia wraz z niepowtarzalnym identyfikatorem użytkownika; czynności uzupełniające.

 

Program szkolenia.

1. Zmapowanie procesów procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.

2. Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia dostępu do bazy danych SIO przez kierowników podmiotów zobowiązanych. Forma wniosku i jego zawartość.

3. Upoważnianie przez kierowników podmiotów zobowiązanych swych pracowników do dostępu do bazy danych SIO i składanie przez nich wniosków o udzielenie upoważnienia.

4. Czynności podmiotu właściwego do udzielenia upoważnienia wobec kierowników podmiotów zobowiązanych i ich pracowników. Potwierdzanie wpływu wniosku. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

5. Procedura potwierdzania tożsamości osoby, której ma być udzielone upoważnienie.

6. Dokument upoważnienia.

7. Niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO.

8. Zmienianie, cofanie i przedłużanie upoważnień.

9. Ewidencja osób upoważnionych.

10. Nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu baza danych SIO.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT