Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Proces uczenia się i nauczania w zgodzie z wrodzonymi preferencjami

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Mbti ustala  wrodzone preferencje w obszarach postrzegania i organizacji rzeczywistości, komunikacji, pozyskiwania energii, podejmowania decyzji i motywacji  oraz zapoznaje ze specyfiką innych typów osobowości. Daje to możliwość świadomego rozwoju osobistego i zawodowego, pomaga w budowaniu empatycznych relacji i efektywnej współpracy zespołowej.  W pracy nauczyciela jest doskonałym narzędziem do określenia specyfiki swoich metod nauczania oraz wsparcia rozwoju  uczniów w zgodzie z ich wrodzonymi preferencjami i potencjałami. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli. Cele szkolenia :

- poznanie poszczególnych preferencji z uwzględnieniem procesów uczenia się nauczania, motywacji i organizacji pracy,

- ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów,

- omówienie pozytywnych aspektów różnorodności jako czynnika wspierającego rozwój.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia).   

1. Informacje o powstaniu i specyfice wskaźnika mbti.

2. Omówienie preferencji z uwzględnieniem obszaru uczenia się i motywacji.

3. Ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów.

4. Temperament dziecka, dynamika rozwoju typu.

5. Doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego ucznia.

6. Możliwości wsparcia rozwoju uczniów w zgodzie z ich preferencjami.

7. Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nauczania.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne, analiza przypadków, dyskusja, wyciągnięcie wniosków.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT