Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Profesjonalna asystentka i sekretarka

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych praktycznym utrwaleniem lub podniesieniem swoich umiejętności zawodowych w pracy asystencko-sekretarskiej, podstaw prawa, administracji publicznej i logistyki, redagowania korespondencji prywatnej i służbowej. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników biurowych, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami organizacji i funkcjonowania kancelarii i sekretariatu.

 

Program szkolenia.

I . Zagadnienia organizacyjno-porządkowe.


1. Sekretariat i kancelaria w strukturze organizacyjnej firmy.

2. Obieg dokumentów służbowych oraz ochrona informacji.

3. Prawa i obowiązki pracownika biurowego.

4. Zasady etyki zawodowej pracownika biurowego.

5. Wizerunek firmy i jej kontakty z otoczeniem.

II. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.
6. Procedury załatwiania spraw służbowych.

7. Budowa i tworzenie aktów prawnych, pism prywatnych i służbowych.

8. Omówienie wariantów postępowania w określonych sytuacjach w pracy biurowej.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu profesjonalnej asystentki i sekretarki.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, dyskusja, ćwiczenia grupowe.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT