Szkolenie zamknięte Kategoria:

Profesjonalna obsługa trudnego klienta

Cele warsztatu:

 • Poznanie i przećwiczenie technik rozmów z „trudnymi Klientami”;
 • Rozwój umiejętności dotyczących technik radzenia sobie z „trudnymi sytuacjami” w rzeczywistości zawodowej;
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących technik i postaw asertywnych wobec „trudnych Klientów”, czyli werbalne i niewerbalne stawianie granic chroniących pracowników straży ochrony lotniska przed agresją i niezadowoleniem pasażerów;
 • Pozyskanie instrumentów dotyczących oddziaływania i wywierania pozytywnego wpływu na „trudnego Klienta;
 • Przygotowanie i prowadzenie wymagających rozmów telefonicznych z Klientem;
 • Savoir-vivre, czyli dobre zwyczaje i obyczaje w relacjach z Klientem;
 • Rozwijanie i trenowanie umiejętności prowadzenia rozmowy i odpowiadania na obiekcje „trudnego Klienta” raz reagowania na negatywne postawy pasażerów;
 • Zwiększenie poziomu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, trudnych, emocjonalnych, irytujących, stresujących;
 • Zastosowanie technik redukcji stresu i panowania nad emocjami w trudnych stresujących sytuacjach.

 

Skrócony program warsztatów:

 1. Wprowadzenie do warsztatów.
 2. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta.
 3. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem.
 4. Psychologia obsługi klienta.
 5. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem.
 6. Manipulacje ze strony klientów. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie.
 7. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami w organizacji.
 8. Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów.
 9. Rozładowywanie sytuacji i uspokajanie zdenerwowanego klienta.
 10. Skuteczne techniki finalizacji rozmów z klientami.

 

 

Informacje o prelegencie:

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu profesjonalnej obsługi trudnego klienta.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8-10 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: W projektowanych warsztatach wykorzystane będą metody aktywizujące i poprawiające skuteczność szkolenia zgodnie z cyklem Kolba nauczania ludzi dorosłych poprzez: doświadczenie, refleksje, praktykę i teorię. Do metod warsztatowych należą:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe;
 • symulacje i odgrywanie ról;
 • metoda scenariuszowa;
 • praca grupowa – grupowe rozwiazywanie problemów;
 • dyskusje aktywne;
 • wymiana doświadczeń;
 • testy;
 • zadania symulacyjne;
 • odgrywanie ról;
 • burza mózgów;
 • symulacje odgrywane i odtwarzane przez szkolonych przy wykorzystaniu kamery video;
 • odwrócona burza mózgów;
 • praca w parach i podgrupach;
 • sesje informacji zwrotnej;
 • analiza przypadków;
 • mini wykład;
 • informacja zwrotna od Uczestników i Trenera;
 • wykład interaktywny;
 • prezentacje aktywizujące;
 • techniki podnoszące uwagę podczas szkolenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT