Szkolenie zamknięte Kategoria:

Projektowanie 2D - szkolenie z DraftSight

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą programu DraftSight w zakresie projektowania 2D.

 

Program szkolenia.  

1. Wprowadzenie do programu.

Wymagania systemowe.

Wprowadzenie do CAD. Podstawowe pojęcia: GUW, LUW, NUW.

2. Ekran graficzny i jego elementy.

Elementy ekranu graficznego. Wprowadzanie wartości, poleceń i współrzędnych.

3. Opcje programu.

4. Ustawienia rysunku.

5. Interface programu.

Dostosowywanie interface do potrzeb użytkownika. Paski ikon. Profil użytkownika.

6. Podstawowe polecenia programu: Nowy, Otwórz, Zapisz, Zamknij. Polecenia menu: Widok. Klawisze funkcyjne.

7. Polecenia rysunkowe.

Linia, Prosta, Półprosta, Linia wzbogacona, Polilinia. Wielobok, Prostokąt, Szkic. Łuk, Okrąg, Pierścień, Elipsa. Spline, Punkt. Bloki i atrybuty – definiowanie i wstawianie. Tabela, Tekst. Kreskuj/Wypełnij, Ogranicz obszar, Region, Maska.

8. Rysowanie precyzyjne.

Przyciąganie, siatka. Orto. Biegunowy, Przyciąganie elementów, Etrack.

9. Warstwy.

10. Menu Format.

Styl, kolor, szerokość linii. Style linii wzbogaconej. Styl punktu. Styl tabeli. Styl tekstu. Granice rysunku. Jednostki rysunku.

11. Tworzenie własnych szablonów.

12. Polecenia edycyjne.

Edycja przez uchwyty. Właściwości. Polecenia menu: Modyfikuj.

13. Wymiarowanie rysunku. Polecenia menu wymiar. Style wymiarowania.

14. Praca w obszarze papieru.

Tworzenie nowych arkuszy i ich właściwości. Tworzenie rzutni i ich właściwości.

15. Wydruk. Wydruk z modelu. Wydruk z arkusza.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu projektowania 2D.

 

Czas trwania: Szkolenie trzydniowe - 24 godziny dydaktyczne.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT