Szkolenie zamknięte Kategoria:

Promocja na rynkach zagranicznych,eksport kosmetyków do USA

Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, pracowników firmy obsługujących transakcje międzynarodowe, pracowników działu marketingu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i kierunkami prowadzenia działalności marketingowej w środowisku międzynarodowym, zwrócenie uwagi na istotne czynniki kształtujące otoczenie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych: polityczne, ekonomiczne, socjo-kulturowe i technilogiczne.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona prowadzeniu badań marketingowych, analizie potencjalnych rynków zbytu oraz działalności w zakresie promocji produktów na wybranych rynkach.

Jako przykładowy rynek zbytu zostanie zaprezentowany rynek USA, przedstawiona aktualna sytuacja na północnoamerykańskim rynku wyrobów kosmetycznych. Zostaną przedstawione wymagania prawne, spełnienie których umożliwi firmie prowadzenie działań proeksportowych na rynku USA oraz możliwości rozszerzenia działalności na inne państwa NAFTA (North American Free Trade Area).


Ramowy program szkolenia. 

1. Wprowadzenie.

2. Wybór rynków eksportowych, metody badania rynku, ustalanie źródeł oraz zdobywanie niezbędnych informacji o rynku
i potencjalnych partnerach handlowych.

3. Analiza otoczenia. Metoda porównawcza PEST.

4. Ocena pozycji konkurencyjnej na wybranym rynku zagranicznym.

5. Strategie eksportowe - wybór właściwej strategii wejścia na rynek oraz formy handlu zagranicznego.

6. Tworzenie, rozwój i komercjalizacja produktów na rynku międzynarodowym.

7. Rodzaje kampanii promocyjnych i reklamowych produktu na rynkach zagranicznych.

8. Zasady wyboru mediów w celach reklamowych w zależności od rodzaju produktu.

9. Rynek kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała w USA.

10. Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

  
Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu promocji na rynkach zagranicznych.
Prowadzi zajęcia w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niektóre tematy w języku angielskim.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT