Szkolenie zamknięte Kategoria:

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów, właścicieli firm, managerów i osób, które swój profesjonalizm chcą poprzeć znajomością międzynarodowych standardów savoir- vivreu i ma na celu zdobycie przez uczestników informacji na temat protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie niezbędnych w wykonywanej pracy. Podczas szkolenia ocenie poddane zostaną dotychczasowe zachowania i przyzwyczajenia uczestników i  skonfrontowane z obowiązującymi zasadami etykiety. Szkolenie  wyeliminuje skrępowanie, niepewność i tremę związaną z dotychczasowym brakiem wiedzy na temat protokołu i etykiety oraz spowoduje nabycie swobody i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.


Ramowy program szkolenia.

1. Historyczne i prawne źródła protokołu dyplomatycznego: źródła starożytne, Watykan, Moskwa, Pekin, Paryż, Kongres Wiedeński.

2. Wspólne zasady protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie: precedencja, zasada równości stron, zasada wzajemności, zasada gościnności, zasada dyskrecji, etc.

3. W biurze: relacje w biurze, tytulatura, korespondencja, wizytówki, rozmowy telefoniczne, autoprezentacja, goście.

4. Na spotkaniu: spotkania robocze i oficjalne, rozmowy, negocjacje, tłumaczenia, konferencje, przedstawianie sobie nieznanych osób.

5. Na co dzień i od święta: spotkania o różnym charakterze, przyjęcia bufetowe, wizyty, za granicą, upominki i ceremonie.

6. Dress code: strój na każdą okazję, kolory stroju, casual, garnitur/krótka suknia, black tie/długa suknia, buty, kapelusze, dodatki.

7. Wokół stołu:  wspólny posiłek, lunch i dinner, menu, kolejność potraw, rozsadzenie przy stole, sztućce, kieliszki, toasty, wino i alkohole.

8. Trudne sytuacje: wpadki, zderzenia kultur, egzotyczne zwyczaje.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie.

 
Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Wykład i konwersatorium, wykorzystanie projektora, warsztaty – wokół stołu.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT