Szkolenie zamknięte Kategoria:

Prowadzenie efektywnych spotkań

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad prowadzenia efektywnych spotkań.
 • Doskonalenie umiejętności moderowania.
 • Kształcenie partnerskiej postawy wobec współpracowników.
 • Budowanie swojego autorytetu poprzez przygotowanie merytoryczne i kulturę.

 

Program szkolenia:

 1. Organizacja spotkań.
 2. Przygotowanie spotkania.
 3. Przeprowadzenie spotkania.
 4. Koncentracja na celu spotkania.
 5. Zarządzanie czasem – pilnowanie dyscypliny wypowiedzi.
 6. Niespodziewane sytuacje w trakcie spotkania
 7. Prowadzenie dyskusji.
 8. Menadżer jako moderator.
 9. Błędy wpływające na efektywność spotkań.
 10. Kultura wyglądu.
 11. Elementy mowy ciała.
 12. Organizacja przestrzeni. Plan miejsc.
 13. Błędy językowe.
 14. Elementy savoir-vivre’u.
 15. Pokonywanie nieśmiałości w sytuacjach ekspozycji społecznej.

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Ćwiczenia indywidualne, grupowe i zespołowe, burza mózgów, symulacje sytuacji zadaniowych, odgrywanie ról, moderowanie, dyskusja, projekcja filmów szkoleniowych, testy, kwestionariusze, prezentacje, sesje plakatowe.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT