Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Prowadzenie rozmów audytorskich,komunikacja z podmiotem kontrolowanym

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności w zakresie pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami. Udział w szkoleniu jest okazją do poznania i praktycznego zmierzenia się z zachowaniami polegającymi na bezpośrednim, uczciwym oraz stanowczym wyrażaniu swojej postawy w wydawanych opiniach.

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu niewłaściwie prowadzona rozmowa audytora sama w sobie może stworzyć i wykreować „trudną sytuację”. Odpowiedź ta jest kluczem do poznania związku przyczynowo-skutkowego zachodzącego pomiędzy bodźcem, czyli nieodpowiednimi i nieprofesjonalnymi zachowaniami audytora, a reakcjami na nie audytowanego.

Słuchacze nabędą umiejętności m.in. w tym, jak:

 - Poznać samego siebie i pobudzić świadomość znaczenia własnej wartości.

 - Wywierać pozytywne wrażenie i zaufanie – znać swoje prawa i umieć je wykorzystać do wpływu na rozmowę z audytowanym.

 - Przekonać audytowanego o swoich kompetencjach i zwiększyć skuteczność przekazywania informacji, które audytowany chciałby od nas usłyszeć.

Ramowy program szkolenia.

1. Poznaj samego siebie – zrozumiesz innych.

 

2. Poznaj oczekiwania i zachowania audytorów.

 

3. Skuteczna komunikacja  – udzielanie i odbieranie informacji zwrotnych.

 

4. Konflikt z audytorem – walczyć, czy zarządzać?

 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia rozmów audytorskich.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Każdy panel szkoleniowy będzie zawierał mini wykład, różnego rodzaju ćwiczenia, dyskusje, scenki, studia przypadku testy, gry i zabawy symulacyjne oraz prezentacje audiowizualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT