Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Prowadzenie zebrań online, zdalnych prezentacji i wideokonferencji. Jak zaangażować słuchaczy oraz podnieść efektywność wirtualnych spotkań

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane do: Moderatorów i organizatorów wydarzeń online, kierowników zespołów, prelegenci i prezenterzy, menedżerowie.

Opis szkolenia: Jak zorganizować skuteczne wydarzenie online, odpowiadające na potrzeby uczestników? Jakimi metodami podnieść poziom ich aktywności? Jakie elementy specyfiki wirtualnej należy uwzględnić, by spotkanie osiągnęło cel? Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prowadzenia zorientowanych na cel zebrań, prezentacji oraz konferencji online, o wysokim poziomie interaktywności i zaangażowania uczestników.

Ramowy program szkolenia:
Metody planowania wydarzeń zdalnych z uwzględnieniem specyfiki oraz percepcji online.
Nowoczesne formy
interaktywnego przekazu w przestrzeni wirtualnej.
Sposoby wzmacniania siły przekazu moderatora.
Metody ewaluacji.
Interaktywne szkolenie online

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy.

 

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT