Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką mobbingu od strony psychospołecznej i prawnej oraz wykształcenie umiejętności rozpoznawania zjawisk patologicznych w miejscu pracy, reagowania na nie i przeciwdziałania im. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego i wyższego szczebla.

 Program szkolenia.

I. Czym jest dyskryminacja?

II Czym jest mobbing?

III Patologia zjawiska mobbingu.

IV. Jakie są przyczyny mobbingu?

V. Jakie są skutki mobbingu?

VI. Jak zapobiegać i jak przeciwdziałać mobbingowi?

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT