Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i pozostałych pracowników wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Celem szkolenia jest m.in.:
1. Zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym i wymaganiami do spełnienia przez kierownictwo jednostki sektora finansów publicznych w zakresie likwidacji i przekształcenia form organizacyjnych sektora finansów publicznych.
2. Opracowanie harmonogramu czynności do wykonania.
3. Omówienie realizacji systemu z praktycznymi przykładami krok po kroku.

Program szkolenia.


1. Akty prawne w procesie likwidacji. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego cz. I.
2. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego cz. II.
3. Instytucja gospodarki budżetowej.
4. Przekształcanie zakładu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy.
5. Wnioski , pytania i dyskusja.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pezekształcania i likwidacji zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT