Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej od najwyższego do najniższego szczebla, osób decyzyjnych, specjalistów, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, kandydatów na audytorów wewnętrznych i ma na celu:

 •Przygotowanie kadry kierowniczej do zrozumienia wymagań stawianych w kontekście SZJ.

•Wyjaśnienie roli kierownictwa i całej załogi w systemie jakości.

•Przedstawienie zmian w podejściu do jakości oraz rozwoju systemów zarządzania jakością.

•Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu wymagań systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001.

•Zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymaganiami, jakie stawia norma ISO 9001.

•Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytorów wewnętrznych i pełnomocnika ds. jakości.

Ramowy program szkolenia.

 

1. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem.

2. Co to jest jakość?

3. Zarządzanie jakością.

4. ISO 9000 – zbiór dobrych praktyk zarządzania.

5. Podstawowe elementy w planowaniu i wdrażaniu SZJ wg norm ISO 9001:2000.

6. Wdrażanie systemu.

7. Organy kontrolne i organizacje normalizacyjne.

8. Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniach do wdrażania ISO.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania jakością wg norm ISO 9000.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów interaktywnych podczas, których przeprowadzane są ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków oraz autodiagnozy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT