Szkolenie zamknięte Kategoria:

Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej od najwyższego do najniższego szczebla, osób decyzyjnych, specjalistów, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, kandydatów na audytorów wewnętrznych i ma na celu:

 •Przygotowanie kadry kierowniczej do zrozumienia wymagań stawianych w kontekście SZJ.

•Wyjaśnienie roli kierownictwa i całej załogi w systemie jakości.

•Przedstawienie zmian w podejściu do jakości oraz rozwoju systemów zarządzania jakością.

•Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu wymagań systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001.

•Zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymaganiami, jakie stawia norma ISO 9001.

•Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytorów wewnętrznych i pełnomocnika ds. jakości.

Ramowy program szkolenia.

 

1. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem.

2. Co to jest jakość?

3. Zarządzanie jakością.

4. ISO 9000 – zbiór dobrych praktyk zarządzania.

5. Podstawowe elementy w planowaniu i wdrażaniu SZJ wg norm ISO 9001:2000.

6. Wdrażanie systemu.

7. Organy kontrolne i organizacje normalizacyjne.

8. Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniach do wdrażania ISO.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania jakością wg norm ISO 9000.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów interaktywnych podczas, których przeprowadzane są ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków oraz autodiagnozy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT