Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Ramowy program szkolenia.


1. Wprowadzenie do zamówień publicznych.
2. Wybrane zagadnienia wspólne dla wszystkich trybów udzielania zamówień publicznych.
3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Tryby udzielania zamówień publicznych.
5. Składanie i otwarcie ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu. Badanie i ocena ofert. 
6. Dokumentowanie (dokumentacja) postępowania. 
7. Konkurs.
8. Umowy w sprawach zamówień publicznych. 
9. Środki ochrony prawnej.

Informacje o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, warsztaty i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT