Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami psychologii reklamy, zasadami postępowania klientów i sposobami dostosowania oferty do zróżnicowanych odbiorców. Pozwala nabyć  umiejętności: tworzenia strategii kontrolowania zachowań konsumentów w oparciu o procesy emocjonalne i poznawcze; umiejętność tworzenia efektu do marki w strategiach marketingowych; pozycjonowania marki na rynku konkurencyjnym w aspekcie identyfikacji słabych i silnych stron marki własnej i marek konkurencyjnych.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób, które zajmują się lub zamierzają zajmować się promocją firmy i zamawiają reklamy dla swojej firmy, tworzą reklamy i chcą pogłębić wiedzę na temat tworzenia skutecznej reklamy – od strony mechanizmów psychologicznych, specjalistów i menedżerów marketingu i sprzedaży, specjalistów i menedżerów ds. komunikacji marketingowej, pracowników agencji reklamowych, biorących udział w procesie kreacji, pracowników agencji badań marketingowych, menedżerów ds. zarządzania marką, menedżerów produktu.

 

Program szkolenia.  

1. Psychologiczne typy klientów. Jak zyskać na współpracy z klientem?

2. Pamięć w reklamie, a fałszywa pamięć konsumenta.

3. Motywy podejmowania decyzji konsumenckich.

A. Emocje.

B. Potrzeby.

C. Ukryta motywacja.

4. Dlaczego klienci kupują?

A. Kupowanie refleksyjne.

B. Kupowanie powtarzane – przywiązanie do marki.

C. Kupowanie nieplanowane.

D. Reakcja konsumentów na cenę.

5. Segmentacja rynku, a poszukiwanie konsumenta informacji.

6. Reklama, co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?

7. Obszary zastosowania psychologii w reklamie.

A. Przyciąganie uwagi.

B. Budowanie wiarygodności nadawcy i przekazu.

C. Uświadamianie potrzeby zakupu.

D. Motywowanie do szybkiej decyzji i skłonienie do działania.

Tematykę szkolenia można rozszerzyć o następujące tematy:

8. Perswazja i wpływ społeczny, wykorzystanie w reklamie i promocji.

9. Budowanie marki i wizerunku.

10. Retoryka reklamy.

11. Sprzedawca jako źródło wpływu na decyzje konsumenckie.

12. Spostrzeganie znaków towarowych.

13. Dysonans lub satysfakcja pozakupowa.

Szkolenie można rozdzielić na samą psychologię reklamy lub samą psychologię zachowań konsumenckich.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu psychologii reklamy i zachowań konsumenckich.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykład, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT