Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Psychologia relacji z pacjentem

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy różnych specjalności; tematy szkolenia poruszają najczęstsze problemy i wyzwania z jakimi lekarze spotykają się na co dzień w swojej pracy, między innymi takie jak: stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich, radzenie sobie z „trudnym” pacjentem, przekazywanie trudnych informacji. Podczas szkolenia lekarze będą mogli poznać oraz przećwiczyć różne narzędzia i techniki zwiększające efektywność komunikacji. Równie ważną częścią szkolenia jest  praktyczny warsztat radzenia sobie z emocjami i stresem w pracy lekarza oraz profilaktyka wypalenia zawodowego.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Psychologia w medycynie. Relacja lekarz-pacjent.

2. Osobowość pacjenta, trudne sytuacje w relacji z nim. Radzenie sobie z emocjami.

3. Komunikacja z pacjentem. Kompetencje interpersonalne lekarza.

4. Wypracowanie modelu spotkań z pacjentami.

5. Psychohigiena pracy lekarza. Radzenie sobie ze stresem. Profilaktyka wypalenia zawodowego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu psychologii relacji z pacjentem.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty – mini wykłady, praktyczne ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT