Szkolenie zamknięte Kategoria:

Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.

Dla szefa firmy lub managera ds. rozwoju czy PR komunikacja z samorządowcami i politykami stanowi kłopot. Mimo podobieństw w zakresie nawiązywania relacji i prowadzenia rozmów z prezydentami miast, burmistrzami, starostami i wójtami, to istnieje wiele różnić w systemie porozumiewania się. Wynika to m.in. z wybieralności władz i zasad komunikacji politycznej w samorządzie oraz tzw. układanki politycznej.

Dlatego celem szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom w formie warsztatowej Public Affairs jako komunikacji między organizacją a władzami, instytucjami politycznymi, środowiskami opiniotwórczymi i prawodawcami na poziomie regionalnym i lokalnym. Coraz większa współpraca firm z sektorem publicznym wymaga budowania prawidłowych i transparentnych relacji z administracją, jako partnerem i klientem. Długofalowa i konsekwentna kooperacja z instytucjami państwowymi jest korzystna dla managerów, ponieważ kładzie grunt pod przedsięwzięcia inwestycyjne, zrozumienie misji i znaczenia firmy dla Polski i dla społeczeństwa. Szkolenie może doprowadzić dzięki zdobyciu wiedzy przez uczestników do wsparcie potrzeb funkcjonowania swojej firmy na danym terenie, w konkretnej gminie lub regionie. Celem szkolenia jest też wyeliminowanie ewentualnych błędów w tej dziedzinie.

 

Szkolenie skierowane jest do:

- Kadry zarządzającej firm.

- Managerów odpowiedzialnych za kontakty i negocjacje z władzami samorządowymi i politykami.

- Managerów działów rozwoju i PR.

 

Korzyści dla uczestnika to:

- uzupełnienie wiedzy na temat budowania relacji z samorządem terytorialnym i liderami opinii publicznej,

- poznanie zasad działania, myślenia i postrzegania kontaktów z dyrektorami hipermarketów z perspektywy decydentów w samorządzie,

- stworzenie systemu komunikacji z samorządem w sytuacji ekspansji na danym terenie oraz podczas kryzysu,

- podniesienie umiejętności komunikacji z urzędnikami i samorządowcami.

 

 

Ramowy program szkolenia.

1.      Krótki wstęp „Co to jest Public Affairs”. Podstawowe cele skutecznych relacji firmy (całej i konkretnego oddziału) z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi na poziomie samorządu terytorialnego.

2.      Strategia i analiza potrzeb firmy pod kątem długofalowych działań Public Affairs na poziomie regionu.

3.      System komunikacji firmy z instytucjami samorządowymi i środowiskami opiniotwórczymi w gminie. Działania okolicznościowe i jednorazowe. Jak uzyskać patronat instytucjonalny?

4.      Sytuacje patowe i trudne. Rozwiązywanie konfliktów narzędziami Public Affairs.

5.      Dopasowanie narzędzi Public Affairs do sytuacji i strategii Firmy.

6.      Narzędzia i ich dostosowanie w celu uzyskania jak najlepszego przekazu firmy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Public Affairs.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT