Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?

Kategoria: Szkolenia otwarte

Według definicji Public Affairs to komunikacja między organizacją a władzami, instytucjami politycznymi, środowiskami opiniotwórczymi i prawodawcami. Coraz większa współpraca firm z sektorem publicznym wymaga budowania prawidłowych i transparentnych relacji z administracją, jako partnerem i klientem. Długofalowa i konsekwentna kooperacja z instytucjami państwowymi jest korzystna dla firmy, ponieważ kładzie grunt pod przedsięwzięcia inwestycyjne, zrozumienie misji i znaczenia firmy dla społeczeństwa. Niekiedy Public Affairs pozwala na wsparcie potrzeb funkcjonowania firmy na danym terenie.

 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania Public Affairs w nowoczesnej firmie oraz wskazanie często popełnianych błędów w tej dziedzinie. Dodatkowym atutem szkolenia jest zaprezentowanie relacji z władzami samorządowymi jako podstawowym partnerem oddziałów i filii firmy. Szkolenie adresowane jest do prezesów, dyrektorów oddziałów i managerów różnego szczebla zarządzania oraz do pracowników odpowiedzialnych za relacje publiczne, a także promocję firmy i marki.

 

Program szkolenia.

1) Co to jest Public Affairs i jakie jest ich miejsce w nowoczesnej firmie? Podstawowe cele skutecznych relacji firmy z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi.

2) Podstawy prawne i standardy etyczne Public Affairs.

3) Firma - władza - media - prawodawca. Skuteczne komunikowanie się i prezentacja misji firmy.

4) Strategia i analiza potrzeb firmy pod kątem Public Affairs

5) Katalog najczęściej popełnianych błędów w relacjach z administracją publiczną.

6) System komunikacji firmy z instytucjami publicznymi i środowiskami opiniotwórczymi.

7) Jedno lub wielopłaszczyznowe Public Affairs, czyli podjęcie decyzji do jakich środowisk skierować Public Affairs.

8) Relacje prezesa, dyrektora, managera z administracją jako ważny element Public Affairs.

9) Narzędzia i ich dostosowanie w celu uzyskania jak najlepszego przekazu firmy, w tym.

10) Jak uzyskać patronat instytucjonalny.

11) Działania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi wekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu public affairs.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład-prezentacja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT