Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kadra zarządzająca większości instytucji docenia znaczenie budowania wizerunku i marki w mediach oraz wartości, jakie daje komunikacja zewnętrzna ze społeczeństwem rozumianym także jako społeczność lokalna województwa, powiatu i gminy. Wydziały lub samodzielne stanowiska ds. PR stały się nieodłącznym elementem struktury administracji publicznej. Struktura ta jest stopniowo rozbudowywana i przenoszona do instytucji podległych, jednostek samorządowych i zakładów publicznych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania PR w nowoczesnej instytucji publicznej i gminie. Konsekwencją będzie wzrost poparcia społecznego dla władz instytucji i dla działań, które realizują one na rzecz dobra wspólnego obywateli. Szkolenie obejmuje również elementy PR instytucji lub gminy na poziomie Unii Europejskiej. Szkolenie adresowane jest do burmistrzów, członków zarządów gmin, rzeczników prasowych, dyrektorów jednostek administracji publicznej, naczelników i pracowników wydziałów odpowiedzialnych za relacje publiczne i promocję instytucji i gminy.

 

Program szkolenia.

1. Rola PR i promocji w nowocześnie zarządzanej instytucji. Podstawowe cele skutecznego Public Relations w instytucji macierzystej i jej oddziałach.

2. Co jest skuteczniejsze i tańsze: zlecenie PR specjalistycznej agencji, czy zbudowanie lub poprawa struktury PR w administracji?

3. Urząd -media-społeczeństwo. Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem urzędu i gminy.

4. Strategia PR instytucji i gminy.

5. Prezentacja burmistrza, dyrektora, naczelnika jako element budowy wizerunku instytucji.

6. Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla samorządu i instytucji.

Oczekiwania dziennikarzy od managerów jednostek samorządowych i rządowych oraz od specjalistów ds. PR, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować:

a) komunikat i informację prasową,

b) opracowanie prasowe,

c) konferencję i briefing prasowy,

d) oświadczenie?

7. Wypowiedz w radio, przed kamerą i wystąpienie publiczne – jak uniknąć stresu i jak wykreować swój wizerunek?

8. Komunikacja i PR w Internecie.

9. Jak „nie dać się wodzić za nos”?, czyli prawa i zasady rzetelnej komunikacji i dobrych relacji z dziennikarzami.

10. Różnice w przekazie, czyli jak prawidłowo i skutecznie wykorzystać różne media do prezentacji instytucji i jej polityki?

11. Rzecznik prasowy a wystąpienia publiczne władz instytucji i gminy.

12. Jak wykreować wydarzenia medialne?

13. Relacje i konsultacje ze społecznością lokalną – inne metody prezentacji gminy i administracji.

14. PR gminy jako szansa na pozyskanie inwestorów.

15. Zadania pracowników w promowaniu instytucji i oddziałów.

16. Wykorzystanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do kreacji wizerunku gminy i administracji w relacjach z mediami.

17. Wszystko pod kontrolą - Public Relations kryzysowe.

18. Pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Public Relations.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład-prezentacja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT