Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Realizacja prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza granicami RP w kontekście orzecznictwa NSA, w szczególności uchwały z 09 października 2017 r., Sygn. akt: I OPS 3/17.

Kategoria: Prawne

Program szkolenia.

1. Ustalenie stron postępowania w sprawach zabużańskich w świetle uchwały NSA Sygn. akt: I OPS 3/17 (art. 3 ustawy).

2. Sposoby ustalania uprzedniej realizacji prawa do rekompensaty oraz pomniejszania świadczenia o wartości nabytego już prawa.

3. Terminy wezwań wydawanych na podstawie art.6 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty.

4. Poprawna waloryzacja kwot wynikających z operatu szacunkowego (art 8 i 12 ustawy).

5. Prawidłowa realizacja obowiązku zawiadomienia wojewodów o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty.

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza granicami RP.

 

Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe - 8h dydaktycznych.

 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia.

 

forma szkolenia: wykład, dyskusja.

KONTAKT