Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza podczas przemieszczania się i stacjonowania na terenie wojsk NATO

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Ramowy program szkolenia. 

1. Model funkcjonowania Host Nation Support (zgodnie z doktryną wsparcia przez państwo gospodarza)
w Polsce

2. Omówienie zasadniczych dokumentów odniesienia.

3. Rola Dowódcy Garnizonu w organizacji HNS na poziomie miasta na prawach powiatu.

4. Realizacja Doktryny wsparcia przez państwo – gospodarza (DD/4.5) w planowaniu reagowania kryzysowego w zakresie zadań HNS. 

  

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu realizacji zadań wynikających z obowiążków przynależności do NATO.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies .

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT