Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy w praktyce stosują Kodeks postępowania administracyjnego lub/i chcą zwiększyć poprawność i komunikatywność komunikacji urzędowej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania tekstów oficjalnych, aktów administracyjnych i pism urzędowych, jak również zwiększenie komunikatywności języka w pismach i wypowiedziach o charakterze oficjalnym, skutkujące wzrostem satysfakcji obsługiwanych beneficjentów.

Ramowy program szkolenia.

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego jako podstawa do stosowania poprawnego języka urzędowego.

2. Wydawanie rozstrzygnięć i podejmowanie działań w postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań ARiMR.

3. Specyfika  języka urzędowego a jego komunikatywność i skuteczność w odniesieniu do decyzji, postanowień, wniosków, zawiadomień, wezwań itp.

4. Redagowania pism urzędowych.

5. Interpunkcja w tekstach urzędowych.

6. Poprawność gramatyczna i ortograficzna w tekstach urzędowych.

7. Błędy leksykalne – zbędne połączenia wyrazowe (pleonazmy, tautologie), zwroty szablonowe i nadużywane.

8. Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Styl potoczny a styl urzędowy.

9. Korekta fragmentów pism urzędowych i analiza popełnionych błędów.

10. Budowa i redagowanie tekstu informacyjnego.

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu redagowania aktów administracyjnych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Interaktywny wykład, prezentacja PP, grupowe zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, studium przypadku.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT